Current Guest – Nell Berger

Are you interested in the Guest Cabin? Check it out through:

Working period at the NDSM Art City Amsterdam

Nell Berger will be our Guest between March 01 & April 14, 2024

She will therefor also participate in the NDSM Expo cycle Passing the Baton June 20 – July 07, 2024

Artist statement/ Inner motivations

Growing up in a family of five brothers and five sisters, it was work and no whining. Fortunately there was enough freedom of movement in the polder to roam, build huts, make rafts, jump across ditches. Because there was plenty of room to explore, I managed to make a connection with myself amidst the presence of all those bodies and characters.

How do I relate to the world that is subject to forces on different fronts. A familiar world that is falling apart. I examine paper, glass, textiles, among other things, on this vulnerability and fragility.

How to make something whole that is broken. Repairing and adjusting to make other connections. Making scars visible and giving cracks and fissures a face. Moving with the change. Change is difficult, but through my playfulness and curious nature I have learned to embrace the strange and to use different disciplines. My work interfaces with theater, photography and visual arts and is expressed in Installations and performances.

Artist statement/ Innerlijke drijfveren

Opgegroeid in een gezin van vijf broers en vijf zussen, was het aanpakken en niet zeuren. Gelukkig was er genoeg bewegingsvrijheid in de polder, om te kunnen zwerven, hutten bouwen, vlotten maken, slootje springen. Doordat er veel ruimte was om te exploreren lukte het mij om tussen de aanwezigheid van al die lijven en karakters een verbinding met mezelf te leggen.

Hoe verhoud ik me tot de wereld die op verschillende fronten aan krachten onderhevig is. Een vertrouwde wereld die uit elkaar valt. Ik onderzoek o.a.  papier, glas, textiel, op fragiliteit en breekbaarheid.

Hoe maak je iets heel dat kapot is. Repareren en verstellen om andere verbindingen te leggen. Littekens zichtbaar maken en scheuren en barsten een gezicht geven. Mee te bewegen met de verandering.  Veranderen is lastig, maar door mijn speelsheid en nieuwsgierige aard heb ik geleerd om het vreemde te omarmen en van verschillende disciplines gebruik te maken. Mijn werk heeft raakvlakken met theater, fotografie en beeldende kunst en uit zich in Installaties en performances.

cross-over projecten