Dutch

Wat doet de stichting?

Stichting la Jetée (Foundation Jetty) ondersteunt cross-over projecten  – waar verschillende media of disciplines bij betrokken zijn –  door aanvragen te doen bij verschillende fondsen, feedback en faciliteiten te leveren, connecties te leggen. In een etalage wordt steeds een andere kunstenaar gevraagd een site-specific werk te maken. Daarnaast geeft de stichting cursussen aan kunstenaars die hen helpen hun werk onder woorden te brengen. Ze organiseert maaltijden met vrouwelijke makers uit verschillende disciplines die zo van gedachten kunnen wisselen over hun nieuwe projecten.

.
Jetee-kleine-poster

Verbinding

‘La Jetée’ is genoemd naar een experimentele film van Chris Marker en opgericht in 2005. ‘Jetée’ betekent pier: uitzicht op een andere wereld. De stichting vormt een connectie met andere makers, een delen van kennis en visie. Ze maakt het ook mogelijk experimenteel werk te laten zien aan een divers publiek op een kleinschalige en laagdrempelige manier.

Amsterdam

Stichting la Jetée maakt deel uit van Platform BK  en enkele andere platforms van kleine kunstenaarsinitiatieven in Amsterdam. De artistieke leiding ligt in handen van Ester Eva Damen, filmmaker en beeldend kunstenaar en onze huidige curator is Claudia Partac.

Bestuur

Nanou Kurstjens: voorzitter; Manon Borst: secretaris, directeur van Museum Martena;
Vera Habes: penningmeester, socioloog en betrokken bij Stichting Turquoise.

Afbeelding deze pagina: Affiche van de film ‘la Jetée’ van Chris Marker.

cross-over projecten