Coaching

Sinds een paar jaar coachen we kunstenaars bij het vinden van nieuwe strategieën voor hun beroepspraktijk. Je kunt via ons een kort of juist lange termijn coachtraject volgen dat zich richt op de inhoudelijke en praktische kant van het kunstenaarschap. Betaalbare effectieve coaching die het kunstenaars mogelijk maakt hun eigen stem te (her)vinden. Schrijf ons voor meer informatie.

Soms kan een tweegesprek een goede manier zijn weer koers te bepalen. Waar loop je op vast? Welke nieuwe stappen passen bij je? Wat wil je houden en wat gooi je weg, letterlijk en immaterieel? Een gesprek kan genoeg zijn, soms is er meer nodig om overzicht te krijgen. Vaak komt uit een ontmoeting een centrale vraag naar voren. In overleg worden een of meer afspraken gemaakt om deze vraag samen tegemoet te treden.

Coaching geeft begeleiding bij het maken van keuzes. Een (plotseling) verlies, een verandering, werk, loopbaanvragen, relaties met mensen. Het gaat er om weer te voelen dat je met je eigen ijkpunten verbonden bent. Meer hart, minder hoofd. Belemmeringen kunnen worden onderzocht, oude denkpatronen en valkuilen kunnen worden opgeruimd. Zo kunnen gewenste veranderingen stapsgewijs in gang worden gezet. Een no-nonsense benadering brengt je dichter bij de ervaring.

cross-over projecten