Options and cancellation policy

For English scroll down

Schrijven voor kunstenaars / Creatief schrijven

Momenteel vinden de lessen online plaats op de woensdag

17.30 uur – 18.30  – Verhalen en scenarioschrijven

19.00 uur – 20:00 uur – groep – Schrijven voor kunstenaars

20.30 uur – 21.30 uur – individueel – Schrijven voor kunstenaars

Groepsgrootte: minimaal 2, maximaal 6

NL94 INGB 0004846679 t.n.v. Stichting la Jetée;

Optie 1 – Groepslessen

Pakket van 3 online lessen van een uur voor in totaal E60,- (vooraf te voldoen).

Optie 2 – Privélessen

Privé online lessen op maat van een uur, zo vaak je nodig hebt –

bijvoorbeeld eens per twee weken, eens per maand of twee keer per week.

Pakket van 3 lessen voor E75,- (vooraf te voldoen).

Optie 3 – Feedback per e-mail

Als je een langere tekst hebt geschreven en precieze feedback per e-mail nodig hebt of een deadline moet halen: E25,- per uur.

Annulering

Deze lessen en feedbacksessies zijn betaalbaar omdat ze gericht zijn op kunstenaars. Sessies kunnen echter niet op korte termijn worden geannuleerd. De lessen hebben een volgorde. Als het een groepsproces is, profiteer je van de feedback van elkaar. Alleen als je een week of langer van tevoren weet dat je niet kunt komen, of als de stichting de les moet annuleren, organiseren we in overleg een alternatief. Restituties worden niet gegeven.

 

Writing for artists / Creative writing

Presently the lessons take place online on Wednesdays

5.30pm – 6.30pm – Creative writing

7.00 pm  – 8.30pm – group – Writing for artists

8.30 pm – 9.30pm – individual – Writing for artists

Group size: Minimum 2, maximum 6

NL94 INGB 0004846679 Stichting la Jetée

Option 1 – Group lessons

Package of 3 online one hour lessons for a total of E60,- (paid in advance).

Option 2 – Private lessons

Private online session of an hour, as often as you need it, which could be once every two weeks, once per month or twice per week. Package of 3 lessons for a total of E75,- (paid in advance).

Option 3 – Feedback per e-mail

If you have written a longer text and need precize feedback per e-mail or have to meet a deadline: E25,- per hour.

Cancellation

These lessons and feedback sessions are affordable because they are aimed towards artists. However, sessions can not be cancelled on short notice. The group lessons have an order. If it is a group process, you benefit of the feedback of each other. Only  if you know one week or more in advance you can’t make it, or if we have to cancel the lesson, the foundation organizes an alternative. Refunds are not given.

cross-over projecten